Algemene Verkoopsvoorwaarden

1.DEFINITIES


Elk van de hieronder genoemde termen zal in deze Algemene Verkoopvoorwaarden van de MB-Services (hierna de " AVV " genoemd) de volgende betekenis hebben :

« Advertentie » : duidt op het geheel van elementen of gegevens (visuele, tekstuele, audio, fotografische en getekende) gedeponeerd door een Klant of een Partner onder zijn exclusieve redactionele verantwoordelijkheid, met de bedoeling te kopen, te verhuren, te verkopen of een goed te zoeken dat op de Website verspreid is, de Mobiele Website en de IOS en Android Apps ;

" LBC Advertentie ": duidt op het geheel van elementen of gegevens (visuele, tekstuele, audio, fotografische en getekende) gedeponeerd op de Website Leboncoin door een LBC Adverteerder en/of een Professional Adverteerder die zich heeft geabonneerd op de Multicast aanbieding Leboncoin, onder zijn exclusieve redactionele verantwoordelijkheid, met de bedoeling om een goed dat gepubliceerd is op de Website Leboncoin, de Mobiele Website en de IOS en Android Apps te kopen, te verhuren, te verkopen of te zoeken.

« Adverteerder » : duidt op elke adverteerder, professional of niet professional, die Accounthouder is. Een account wordt aangeduid als «Professional» of «niet Professional» op basis van het kader waarin de Adverteerder, accounthouder, al dan niet professioneel gebruik maakt van de MB-Services, en op basis van het ondernemingsnummer dat al dan niet vermeld werd tijdens het aanmaken van zijn account.

 • « Professional Adverteerder » : duidt op elke professional, Accounthouder, met name gespecialiseerd in de verkoop en/of verhuur van goederen, in het kader van zijn beroepsactiviteit (vb: concessiehouder, handelaar, transporteur, verhuurder, constructeur).
 • « Niet Professional adverteerder »: duidt op elke natuurlijke persoon of rechtspersoon, Accounthouder, die niet als hoofdactiviteit de verkoop of verhuur van goederen heeft. (vb: een landbouwer, een onderneming van landbouwwerken, een onderneming van openbare werken, een coöperatieve vereniging voor het gebruik van landbouwmaterieel, een particulier).

" LBC Adverteerder ": duidt op elke adverteerder die een professional account heeft op de website Leboncoin en een Leboncoin Shop Materiaal Pro.

« Applicaties» ': duiden op de Android applicatie die gratis downloadbaar is op een Android mobile vanaf de Google Play Store en de geoptimaliseerde app voor een iPhone of iPad die gratis downloadbaar is vanaf de App Store van Apple op een IPhone of Ipad die beschikt over een a minima, de iOS-versie 7 voor iPhone of de iOS 8-versie voor iPad, waardoor Gebruikers en Averteerders toegang krijgen tot een gedeelte van de MB-Services.

« Leboncoin Shop Materiaal Pro »: duidt op de aanbieding uitsluitend gecommercialiseerd door MB Diffusion zodat een LBC Adverteerder een Shop-abonnement kan combineren met een terugkerend Tegoedpunten abonnement Leboncoin rekening houdende met het feit dat verschillende volumes van terugkerende Tegoedpunten beschikbaar zijn voor deze aanbieding. Deze aanbieding is uitsluitend voorbehouden aan LBC Adverteerders die publiceren in de categorieen « Landbouwmaterieel », « Transport-Laden & lossen », « Bouw en openbare werken-bouwkudige werkzaamheden » en « Gereedschap, Afbouw materiaal » op de Website Leboncoin. De Shop duidt op een pagina van de Website Leboncoin gewijd aan een Adverteerder die hem de mogelijkheid biedt zijn activiteit te presenteren, de gegevens te communiceren en de openingstijden van de fysieke shop en een hyperlink te integreren die omleidt naar zijn website. Bovendien worden alle LBC Advertenties van de LBC Adverteerder die in publicatie zijn op de Website Leboncoin verzameld in de Shop. Alleen de LBC Advertenties geplaatst op de LBC Website en met betrekking tot de belangrijkste activiteit van de Professional zijn gekoppeld aan de Shop en de terugkerende Tegoedpunten Leboncoin.

« Bestelling » : duidt op elke abonnering op een Service door een Adverteerder bij MB.

" Account ": verwijst naar de persoonlijke ruimte, gecreëerd door de Adverteerder op de internetsites, om gebruik te kunnen maken van de MB-Services en vanwaaruit de Adverteerder zijn Advertenties publiceert, de gepubliceerde Advertenties bekijkt en Bestellingen doet vanaf de Website, zoals wordt beschreven in artikel 4 van de AVV. Een Account behoort strikt persoonlijk tot de Adverteerder en mag niet worden overgedragen of toegewezen aan derden zonder de schriftelijke voorafgaande toestemming van MB.

« Tegoedpunt » : duidt op virtuele valuta gekocht vanaf de Professional Adverteerder Account die toelaat in te schrijven op één of meer publicatie-optie (s) zoals beschreven in paragraaf 5.1 van deze AVV. De Tegoedpunten zijn verbonden aan de Account van waaruit deze werden gekocht en kunnen niet worden overgedragen naar een andere Account. MB behoudt zich het recht voor om geautomatiseerde consumptieregels van Tegoedpunten in te stellen die op elk moment kunnen worden gewijzigd door de Adverteerder. De Tegoedpunten hebben een looptijd van 13 maanden. Er kan geen verlenging van de geldigheid van een Tegoedpunt worden gevraagd aan MB. Het verwijderen van een Pro-Account brengt een verwijdering mee van de Tegoedpunten verbonden aan deze account.

« Terugkerende Tegoedpunten Leboncoin » : verwijst naar de virtuele munt gebonden aan de Leboncoin Shop Materiaal Pro. De terugkerende Tegoedpunten Leboncoin inbegrepen in de Leboncoin Shop Materiaal pro zijn uitsluitend bruikbaar op de Website Leboncoin et zullen niet beschikbaar zijn op de Account van de Adverteerder op de Websites. Het verwijderen van een professional Account Leboncoin brengt een verwijdering mee van de terugkerende Tegoedpunten Leboncoin verbonden aan deze Account.

« Inloggevens » : duidt op het e-mailadres en het paswoord gekozen door de Adverteerder tijdens de creatie van zijn Account en dat de identificatie van de Adverteerder toelaat.

« LBC France »: SAS met een kapitaal van € 3.252.490, geregistreerd onder het nummer 512 724 336 in het Handelsregister van Parijs en met maatschappelijke zetel te 85-87 rue du Faubourg Saint-Martin 75010 Parijs die de « Site Leboncoin » publiceert en exploiteert.

« MB » : bedrijf die de Websites Agriaffaires en MachineryZone editeert en exploiteert, Mobiele Websites en de IOS en Android Apps. Afhankelijk van de locatie van uw entiteit, zal uw bestelling genomen worden hetzij bij:

 • MB Diffusion, SAS met een kapitaal van € 87 000, geregistreerd bij de RCS van Evry onder nummer 432552966, met hoofdkantoor op 98, Allée des Champs-Elysées 91080 - COURCOURONNES, Frankrijk
 • of MB Advertising, bedrijf naar Iers recht, met een kapitaal van € 20.000, met hoofdkantoor in Rsm Ierland, Trinity House, Charleston Road Ranelagh Dublin 6.

« Multicast van Advertenties » : duidt op de Service die een Klant toelaat een Advertentie te plaatsten op de MB Websites op één of meerdere andere websites geëxploiteerd door MB-Partners, geselecteerd door haar zorg, online te publiceren, eenmalig of terugkerend, in Frankrijk of in het buitenland.

« Pakketten » : duidt op het serviceaanbod verkocht door MB zoals beschreven in artikel 5 " Beschrijving van de Pakketten en MB-Services" van deze AVV.

« MB-Services » : duidt op de Agriaffaires Services en/of MachineryZone Services beheerd en verkocht door MB, beheerst door deze AVV.

« Partner-Aanbieding » : duidt op een aanbod van diensten voorgesteld en uitgevoerd door een MB-Partner gepromoot op de Websites. MB is derde in de commerciële relatie, die kan bestaan tussen een Adverteerder en een MB-Partner. Als zodanig, kan de verantwoordelijkheid van MB niet worden gezocht in geval van schuldvorderingen die voortvloeien uit de zakelijke relatie tussen een Adverteerder en een MB-Partner.

« Partner » : duidt op een bedrijf dat behoort tot de Groupe Schibsted en/of derde aan MB, genietend van een partnership met MB om hun services en/of producten op de Websites aan te bieden en te promoten via de Partner Aanbiedingen.

"Fraudulent action to put Classified ads to the top of the list": refers to fraudulent action by an Advertiser to put Classified ads to the top of the list without subscribing to the "Put to top of list" option for these Classified ads. In this event, MB reserves the right to suspend and/or close the Advertiser's Account, as per Articles 8.1 and 9.4 of these General Terms and Conditions of Sale.

« Verkoopsdienst MB » : duidt op de MB verkoopsdienst die beschikbaar is voor gebruikers en Adverteerders vanaf de Websites en Applicaties, alsmede via de telefoon op 01.60.87.11.60 voor het plaatsen van een Bestelling en/of een offerte op te maken volgens de door de Adverteerder en/of de Gebruiker gevraagde diensten.

« Klantendienst MB » : duidt op de klantendienst van de Websites waar de Adverteerder alle verdere informatie kan verkrijgen. Deze dienst kan worden gecontacteerd door te klikken op de link "contact" op de Website, de Mobiele Website en de IOS en Android Apps, maar ook telefonisch op 01.60.87.11.60.

« Websites » : verwijst naar de Websites geëxploiteerd door MB toegankelijk voornamelijk vanuit de URL's Machineryzone en Agriaffaires en hun extensies, en laat de Adverteerder toe om toegang te krijgen via het internet tot de MB-Services, zijn Account te creëren en er toegang tot te krijgen en van waaruit de Advertenties toegankelijk zijn en verspreid worden.

« Website Leboncoin » : duidt op de Website beheerd door LBC France toegnakelijk via de URL Leboncoin.fr evenals de mobiele website en de Leboncoin app, die de raadpleging, back-up en plaatsing van advertenties mogelijk maakt.

« Gebruiker » : duidt op elke bezoeker, die toegang heeft tot de MB-Services via de Websites, de Mobiele Websites en/of de Apps en de Services consulterend die beschikbaar zijn vanaf de verschillende media.

2.VOORWERP


De AVV bepalen de contractuele voorwaarden die uitsluitend van toepassing zijn tussen MB en een Adverteerder, in het kader van het inschrijven voor de MB- Services, namelijk voor het verspreiden op de Websites en Apps.

3.AANVAARDING


Elke Bestelling geplaatst door een Adverteerder vereist de aanvaarding van de AVV en heeft als gevolg dat afstand wordt gedaan van zijn eigen algemene verkoopvoorwaarden.
Iedere voorwaarde die geheel of gedeeltelijk afwijkt van de AVV zal, bij gebrek aan uitdrukkelijke aanvaarding, niet uitvoerbaar zijn tegen MB, ongeacht wanneer deze tot zijn kennis werd gebracht.
Het feit dat MB zich op geen enkel moment baseert op een van de bepalingen van de AVV kan niet worden geïnterpreteerd als het afstand doen om op een ander moment te profiteren van de genoemde voorwaarden.
Elke toevoeging, verwijdering, wijziging of afschaffing die op deze zouden worden aangebracht dienen, te worden medeondertekend door MB om uitvoerbaar te zijn tegen hen.

4.BESTELLING


4.1 Algemene regels

Het voordeel van elke Bestelling (met inbegrip van het Publiceren van Advertenties, Publicatie-optie (s), het Abonneren op Services) is persoonlijk aan de Adverteerder die deze geplaatst heeft en kan niet worden afgestaan of overgedragen zonder goedkeuring van MB.
De Advertentie-Pakketten kunnen alleen door een Professional Adverteerder worden besteld.
Na het valideren van de Bestelling door de Adverteerder bij MB is geen terugbetaling mogelijk.

4.2 Bestelzone

Het maken en valideren van een Bestelling door een Adverteerder kan gebeuren via:

 • zijn Account op de Websites,
 • de Verkoopafdeling van MB op 01.60.87.11.60
Momenteel, kan de Adverteerder geen bestelling plaatsen vanaf de Mobiele Website en de IOS- en Android-applicatie.

5.BESCHRIJVING VAN DE PAKKETTEN EN VAN DE MB-SERVICES


5.1 MB-Pakketten

MB biedt Professionals Adverteerders twee soorten Pakketten aan:

 • het "Pro Pakket": ofwel "Pro Standaard Pakket" of "Pro Zichtbaarheid Pakket" ;
 • het "Expert Zichtbaarheid Pakket".

Volgens het Pakket dat geselecteerd werd door de Adverteerder, zal de Adverteerder genieten van alle of een deel van de MB-services, zoals hieronder beschreven onder artikel 5.2.

De tarieven van de Pakketten variëren afhankelijk van het aantal Advertenties en van de landen.

De tarieven zijn verkrijgbaar bij de Verkoopafdeling van MB.

5.2 MB-Services

Het Publiceren van Advertenties

Er zijn twee soorten aanbiedingen beschikbaar voor het verspreiden van Advertenties (verkoopadvertentie, advertentie van een veilingverkoop, verhuuradvertentie en zoekadvertentie):
 • De verspreiding van de Advertentie-eenheid;
 • Het Advertentie-pakket, alleen toegankelijk voor de Professionals Adverteerders;

De tarieven voor de Advertentie-Pakketten zijn verkrijgbaar op de Verkoopsdienst.

De tarieven voor het publiceren van Advertentie-eenheden zijn verkrijgbaar vanaf de Websites op het moment van het invoeren van dergelijke advertenties.

In ieder geval, zijn de prijzen van toepassing op de Pakketten en op de Advertentie-eenheden deze die van kracht zijn op de dag van de Bestelling.

De Advertentie zal worden gepubliceerd binnen een maximale periode van tweeënzeventig (72) uur nadat deze is ingediend, of na ontvangst van betaling voor online Bestellingen.
De Adverteerder erkent dat zijn advertentie kan worden gewist of in de wachtrij gezet door MB zonder dat hij aanspraak kan maken op enige financiële compensatie.

De duur en de publicatiemodaliteiten van "Verkoopadvertenties" is afhankelijk van de kwaliteit van de Adverteerder:

 • Niet Professionals Adverteerders zullen elke twee (2) maanden vanaf de datum van de eerste verspreiding van hun advertentie, een bevestiging e-mail ontvangen om te verifiëren of het goed nog steeds beschikbaar is voor verkoop. Deze bevestiging door de Adverteerder maakt gratis verlengen van de publicatie van de Advertentie mogelijk voor een periode van 2 maanden binnen de termijn van één (1) jaar, of binnen de limiet van 2, 6 of 12 maanden voor de categorieën "Stro en voeder","Voeders","Dieren (Rundvee)" en "Dieren-overige voeders", of binnen de limiet van 2 of 6 maanden voor de categorieën"professionele servicecontractanten " en "eenmalige prestatie landbouwers".
 • De Professionals Adverteerders zullen elke twee (2) maanden vanaf de datum van de eerste verspreiding van hun Advertentie een bevestiging e-mail ontvangen om te verifiëren of het goed nog steeds beschikbaar is voor verkoop.
 • Deze bevestiging door de Adverteerder maakt verlenging mogelijk van het publiceren van de aankondiging voor een periode van 2 maanden zonder tijdslimiet. De verlenging met twee (2) maanden van de publicatie van de Aankondiging gebeurt tegen betaling door Professionals Adverteerders die niet over een Pakket beschikken.

Bij afwezigheid van bevestiging en/of in geval van niet-vernieuwing van de Advertentie na afloop van de termijn van 2 maanden zal de Advertentie van de Websites van Agriaffiares et MachineryZone worden verwijderd, van de Mobiele Websites en van de IOS en Android-apps.

De Adverteerder verbindt zich om in geval van verkoop tijdens de publicatieperiode zijn Advertentie zo snel mogelijk te verwijderen.

Publicaties-opties

De publicatie-opties van de Advertenties op de Websites zijn de volgende:
 • "Op de voorgrond plaatsen" wat toelaat een advertentie op de voorgrond te plaatsen in een gekleurde kader om deze aantrekkelijker te maken.
 • "Bovenaan de lijst plaatsen" wat toelaat een advertentie bovenaan de lijst te plaatsen, voor alle anderen, zodat deze beter zichtbaar zijn.
 • "Snelverkoop" wat toelaat een korting toe te passen op de verkoopprijs van een goed gedurende een beperkte periode om de verkoop van het aangeboden goed te versnellen.
 • "Beschikbaar voor huur": wat toelaat om aan een aankondiging voor verkoop ook de vermelding "beschikbaar voor huur" toe te voegen.

Twee aanvullende publicatie-opties zijn uitsluitend beschikbaar voor niet Professionals Adverteerders:

 • "Verbergen van contactgegevens" wat toelaat enkele gegevens in de publicatie van de advertenties te verbergen: naam, adres en/of telefoonnummer.
 • "Speed pakket" wat toelaat om het dagelijks bovenaan de lijst plaatsen te koppelen aan een op de voorgrond plaatsen.

De Adverteerder kan de duur en de frequenties van de Publicatie-opties kiezen tegen het tarief dat vermeld is op het moment van het plaatsen en/of gedurende het lopen van de advertentie.

De Professionals Adverteerders kunnen uitsluitend inschrijven voor de Publicatie-opties via Tegoedpunten.

De creatie van een PDF-catalogus

MB biedt een printbare catalogus in PDF-formaat aan, zodat het voor een Adverteerder mogelijk is om de voorraad van de goederen te personaliseren en te waarderen die gepubliceerd werden op de Websites en deze Catalogus te gebruiken als communicatiemiddel van professionele kwaliteit.
Deze Service, inbegrepen in alle Pakketten, is voorbehouden aan de Professionals Adverteerders.

Creatie van een kant en klare Showcase-website

MB stelt de creatie voor van een kant en klare Showcase-site. Deze service is inbegrepen in elk Pakket.
Naargelang het door de Adverteerder Professional geselecteerde Pakket, zal het aantal gecreerde pagina's beperkt zijn in het Pro Pakket en onbeperkt voor het Expert Pakket.

De Adverteerder Professional verleent gedurende de duur van het Order aan MB het recht tot gebruik en reproductie van zijn merk, van zijn onderscheidende kenmerken en sub-domeinnaam in het kader van de levering door MB van de kant en klare Showcase-website.

De Adverteerder Professional garandeert MB tegen alle handelingen en / of acties die tegen hem zouden worden uitgeoefend door derden die aanspraak kunnen maken op het recht op de merken, op de onderscheidende kenmerken en / of de sub-domeinnaam van de kant en klare Showcase-website en het gebruik ervan door MB.

De Multicast van Advertenties

De Leboncoin Shop Materiaal Pro

Er kan worden geabonneerd op de Shop Leboncoin Materiaal Pro bij MB door elke LBC Adverteerder die advertenties plaatst in de rubriek « Landbouwmachines » , « Transport-Laden & lossen » , « Bouw en openbare werken-bouwkudige werkzaamheden » en « Gereedschap, Afbouwmateriaal » op de Website Leboncoin, waarbij gepreciseerd wordt dat het hiertoe niet noodzakelijk is dat de LBC Adverteerder een account bezit op de Websites. Bovendien kan een abonnement op de Leboncoin Shop Materiaal Pro gecombineerd worden met een Service aangeboden door MB. In het kader van het abonnement op de Pro Shop Leboncoin Materiaal pro verbinden de LBC Adverteerders zich ertoe akkoord te gaan met de algemene gebruiksvoorwaarden en de regels van verspreiding van de Website Leboncoin. Anders behoudt het bedrijf LBC France, als redacteur van de Website Leboncoin, zich het recht om elke Shop en/of LBC Advertentie te weigeren of te verwijderen dat niet voldoet aan de gebruiksvoorwaarden of de regels van verspreiding. Voor elke vraag betreffende de Leboncoin Shop Materiaal pro, de terugkerende Tegoedpunten Leboncoin, het publiceren van de LBC Advertentie, de inhoud van de LBC Advertentie, de facturering en/of diensten ter beschikking gesteld op de Website Leboncoin zal de LBC Adverteerder direct contact moeten opnemen met MB.

6.PRIJS


6.1 De tarieven van toepassing zijn deze die van kracht zijn op de datum dat de Adverteerder zijn Bestelling plaatst. MB behoudt zich het recht voor deze voorwaarden op elk moment te wijzigen.

6.2 In geval van een tariefwijziging, zal de Adverteerder hiervan bericht worden via e-mail. Hij zal dan beschikken over een termijn van 1 (één) maand vanaf de datum van de eerste facturering rekening houdend met de wijziging van het tarief om zijn Bestelling te annuleren met aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging. Anders zal men ervan uitgaan dat de Adverteerder de nieuwe tarieven heeft aanvaard.

6.3 De eventuele promotionele tarieven worden alleen toegepast bij het eerste abonnement, tenzij anders vermeld op het Bestelformulier online. Als een Adverteerder geniet van bijzondere voorwaarden, kunnen deze niet worden gecombineerd met alle andere bijzondere voorwaarden beschikbaar op de Website of op een Partner Website.

7.BETALING EN FACTURATIE


7.1 Services

7.1.1 De betaling is verschuldigd op het moment van de abonnering op elke Service en/of de aankoop van Tegoedpunten, de betalingen kunnen op volgende wijze gebeuren:

 • via credit card vanaf de Website;
 • via overschrijving: 2 € HT administratiekosten worden aangerekend aan Adverteerders die geen abonnement hebben genomen op het Advertentie Pakket voor elke Bestelling die online wordt gedaan;
 • per bankcheque te betalen aan MB: verwerkingskosten van 5 € HT worden aangerekend aan Adverteerders die geen abonnement hebben genomen op het Advertentie Pakket voor elke Bestelling die online werd gedaan;
 • via SEPA domiciliëring: deze betaalmethode is niet beschikbaar voor online bestellingen;

De betalingswijzen en de verwerkingskosten zullen waarschijnlijk verschillen van land tot land. De toepasselijke verwerkingskosten zijn deze die van kracht zijn op de datum van de bestelling.

Als onderdeel van het abonnement op de Leboncoin Shop Materieel Pro zal de Leboncoin Website online worden geplaatst de 1e van de maand volgend op het onderschrijven van het abonnement en zal deze maandelijks gefactureerd worden elke 1e van de maand voor de lopende maand.

7.1.2 In overeenstemming met artikel L.441-6 van het Wetboek van Koophandel, zal elke laattijdige betaling automatisch leiden tot de opschorting van de Bestelling en/of het Pakket van de Adverteerder en tot het factureren van de boetes wegens laattijdigheid gelijk aan de toepassing van een percentage dat gelijk is aan de rente toegepast door de ECB op haar meest recente herfinancieringsoperatie plus 3 (drie) procentpunten waarbij op grond van artikel D441-5 van Wetboek van Koophandel, een vast bedrag voor herstelvergoeding van 40 (veertig) euro zal worden toegevoegd. Achterstallige betalingen zijn verschuldigd zonder dat een herinnering vanwege de schuldeiser nodig is en zullen worden toegepast vanaf de vervaldatum tot deze van de effectieve en totale betaling.

7.1.3. De klant is aansprakelijk voor alle belastingen, heffingen en commissies die voortvloeien uit het gebruik van de Website. MB wordt ontheven van alle verantwoordelijkheid voor belastingen op de transacties uitgevoerd op de Website.

7.1.4 Elke betaalde Bestelling van Services zal resulteren in een factuur verstuurd naar het adres aangegeven door de Adverteerder tijdens de creatie van zijn Account. De facturen zullen eveneens verschijnen in de Account van de Adverteerder. De Adverteerder heeft de mogelijkheid om vanaf het tabblad "Mijn facturen" zijn facturen met betrekking tot het abonneren op de Services te downloaden, in PDF-formaat.

7.2 Wijziging van Pakket, Terugbetaling en Opzegging

Wijzigeng van Pakket en/of van Leboncoin Shop Materieel Pro

De adverteerder is vrij om zijn Pakket te wijzigen en/of zijn Leboncoin Shop Materiaal Pro op elk gewenst moment mits inachtname van de bovenstaande voorwaarden.

In de hypothese dat de Adverteerder het Pakket wenst te wijzigen die hij in eerste instantie heeft onderschreven voor een Pakket met een volume van Advertenties en/of Services superieur en/of de Leboncoin Shop Materiaal Pro in eerste instantie onderschreven voor een Leboncoin Shop Materiaal met een terugkerend volume Tegoedpunten Leboncoin superieur, zal de wijziging van het Pakket en/of van de Leboncoin Shop Materiaal Pro in werking treden van zodra de nieuwe MB-bestelbon gevalideerd is.

In de hypothese waarin de adverteerder het initiele onderschreven Pakket wil veranderen voor een Pakket met een volume Adevrtenties en/of Services inferieur en/of de initieel onderschreven Leboncoin Shop Materiaal Pro met een terugkerend volume van Tegoedpunten Leboncoin inferieur, zal deze aan MB dit verzoek moeten aankondigen bij aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging met de naleving van een opzeggingstermijn van zes maanden en wetend dat er geen enkele terugbetaling zal worden gedaan.

Terugbetaling

Geen enkele terugbetaling door MB is mogelijk na het valideren van de Bestelling geplaatst door de Adverteerder. De Tegoedpunten en Publicatie-opties kunnen niet worden terugbetaald.

Bij verwijdering van de Advertentie erkent de Adverteerder dat MB elke Advertentie kan verwijderen die niet zou beantwoorden aan de Algemene Gebruiksvoorwaarden, aan het Validatie-handvest van MB en/of aan de geldende voorschriften. Deze verwijdering kan in geen geval aanleiding geven tot enige financiele compensatie vanwege MB.

Het verwijderen van een Account Het verwijderen van een Account brengt het verwijderen mee van elke (alle) verbonden Advertentie(s) en bijgevolg van alle publicatie-optie(s) waarop men geabonneerd is voor deze Advertenties. Dit geeft geen enkel recht op enige terugbetaling of compensatie, wat de Adverteerder erkent en aanvaardt. Het verwijderen van een Account van een Professional Adverteerder heeft de verwijdering tot gevolg van de bijhorende Crédits, wat geen enkel recht geeft op terugbetaling, hetgeen de Professional Adverteerder erkent en aanvaardt.

Opzegging

Door het valideren van de Bestelling, erkent en accepteert de Adverteerder dat MB de Services begint uit te voeren en dat deze uitdrukkelijk afziet van zijn recht op opzegging.

8.VERPLICHTINGEN EN GARANTIE VAN DE ADVERTEERDER


8.1 De Adverteerder certificeert dat de Advertentie, ongeacht haar verspreiding, en/of de inhoud die hij plaatst op de Kant en Klare Showcase website (hierna genoemd "Inhoud van de Kant en Klare Showcase website") voldoet aan alle wettelijke en reglementaire bepalingen die van kracht zijn (met name met betrekking tot reclame, concurrentie, bevordering van de verkoop, het gebruik van persoonsgegevens, respecteren van deze AVV en de publicatieregels van MB-Services en heeft geen invloed op de rechten van derden (met name op de rechten van intellectuele eigendom en op de rechten van de persoonlijkheid..).

De Adverteerder garandeert dat de inhoud van de Advertenties en/of de Inhoud van de Kant en Klare Showcase website strikt voldoet aan de wettelijke verplichtingen eigen aan zijn activiteiten.

De adverteerder garandeert MB het unieke en exclusieve auteurschap van de tekst, tekeningen, foto's, etc. die de Advertentie vormen en/of de Kant en Klare Showcase website. Bij gebrek hieraan verklaart hij alle rechten en machtigingen te hebben die nodig zijn voor de verspreiding van de Advertentie en/of voor de Inhoud van de Kant en Klare Showcase website.

Dienovereenkomstig, verschijnt een Advertentie die geplaatst en verspreid is op de MB-Services onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Adverteerder. De adverteerder ontheft MB, zijn onderaannemers en leveranciers van alle verantwoordelijkheden, garandeert hen tegen alle veroordelingen, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die voortvloeien uit elk verzoek in verband met de Advertentie, en compenseert hen voor elke schade ten gevolge van de schending van deze bepaling.

De Adverteerder erkent en aanvaardt dat MB het recht heeft, zonder voorafgaande kennisgeving of schadevergoeding of terugbetaling elke gepubliceerde Advertentie te kunnen verwijderen en/of de levering van elke Kant en Klare Showcase website te kunnen opschorten die niet zou voldoen aan de Publicatieregels van de Service en/of schade zou kunnen veroorzaken aan de rechten van derden of die een illegale inhoud zouden kunnen hebben.

Bovendien erkent de Adverteerder dat MB zijn Account kan opschorten in geval van frauduleus bovenaan de lijst plaatsen.

8.2. De adverteerder verbindt zich ertoe om in de Advertenties enkel goederen aan te bieden die beschikbaar zijn en in zijn bezit of waarvan de commercialisatie hem werd toevertrouwd. In geval van onbeschikbaarheid van het goed verbindt de Adverteerder zich tot het terugtrekken van de Advertentie van de Sites zo spoedig mogelijk.

8.3 Als zodanig erkent en aanvaardt de Adverteerder dat om technische redenen, het online plaatsen van een Advertentie op de Website, de Mobiele Website en App niet onmiddellijk zal zijn met haar validatie, er wordt gespecificeerd dat alleen Professionals Adverteerders die geabonneerd zijn op een Pakket hun advertenties kunnen plaatsen vanaf de mobiele WebSite en de App.

8.4 De Adverteerder verklaart de reikwijdte te kennen van de verspreiding van de websites en/of op de kant en klare Showcase Websites, alle voorzorgsmaatregelen te hebben genomen om de wetgeving te respecteren van kracht op de plaats van ontvangst en MB te vrijwaqren van alle verantwoordelijkheden in dit opzicht.

8.5 De Adverteerder aanvaardt dat de verzamelde gegevens of de gegevens verzameld op de Websites en/of op de kant en klare Showcase Websites bewaard worden door de internetproviders met statistische doeleinden of om te reageren op specifieke verzoeken of van overheidsinstanties.

8.6 Om ontvankelijk te zijn moet elke claim duidelijk de vermeende tekortkoming(en) van de Advertentie vermelden en schriftelijk worden overgemaakt aan MB binnen een termijn van acht (8) dagen vanaf de datum van plaatsing.

8.7 De Adverteerder verklaart te werden geïnformeerd over het feit dat om toegang te krijgen tot de MB-Services men een internettoegang moet hebben onderschreven bij de leverancier van zijn keuze, en dat de kosten ter zijner laste zijn. Bovendien erkent hij dat :
 • De betrouwbaarheid van de overdrachten willekeurig is, met name door het heterogene karakter van de infrastructuur en netwerken waarin ze circuleren en dat, in het bijzonder, storingen of saturaties kunnen voorkomen ;
 • Het aan de Adverteerder is om elke actie te ondernemen die deze nodig acht om de apparatuur en eigen gegevens te beveiligen, software of andere, met name tegen elke aanval van een virus en/of poging tot inbraak waarvan hij het slachtoffer zou kunnen zijn ;
 • Alle op de Websites aangesloten apparaten onder de volledige verantwoordelijkheid van de Adverteerder vallen en blijven en dat de aansprakelijkheid van MB niet kan worden aangesproken voor directe of indirecte schade die zou kunnen optreden vanwege het inloggen op de Websites.

De Adverteerder verplicht zich er bovendien toe de inloggegevens tot zijn Account geheim te houden en erkent uitdrukkelijk dat elk inloggen op zijn Account, alsmede elke overdracht van gegevens naar of van zijn Account geacht zal worden gemaakt te zijn door de Adverteerder.

Elk verlies, misbruik of gebruik van de inloggevens en de eventuele gevolgen daarvan vallen onder de enige en volledige verantwoordelijkheid van de Adverteerder.

9.DUUR EN EINDE


9.1 De AVV treden in werking met ingang van de aanvaarding van het Order van de Adverteerder door MB en zijn van toepassing tijdens de volledige duur van de Services waarop men geabonneerd is.

9.2 Elk order wordt gesloten voor onbepaalde tijd. De Adverteerder is vrij om zijn Order op elk gewenst moment eenzijdig op te zeggen per aangetekende brief met ontvangstbevestiging gericht aan MB, met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden, er wordt gepreciseerd dat geen enkele terugbetaling zal plaatsvinden.

9.3 De Professionals Adverteerders die zich voor de eerste keer op een MB-Pakket abonneren, hebben het recht om hun Pakket op te zeggen tijdens de 3e maand van de inschrijving per aangetekende brief met ontvangstbewijs gericht aan MB met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.

Bij gebrek aan opzegging van het Pakket tijdens de 3e maand van het abonnement, zal het pakket geacht worden gesloten te zijn voor onbepaalde tijd en kan dit slechts worden beëindigd met inachtneming van de bepalingen in artikel 9.2 hierboven.

9.4 MB zal het recht hebben, zonder afbreuk te doen aan enige schadevergoeding, om van rechtswege en zonder formaliteiten het Order op te zeggen en de Account van de Adverteerder te sluiten in geval de Adverteerder een van zijn verplichtingen niet nakomt, met inbegrip van de gevallen waarin zijn Advertenties op valse wijze bovenaan de lijst worden geplaatst.

10.INTELLECTUELE EIGENDOM


10.1 Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals met name auteursrechten, naburige rechten, merkrechten, rechten van de database producenten) die zowel de structuur als de inhoud van de Websites, de Mobiele websites en Apps betreffen inclusief afbeeldingen, geluid, video's, foto's, logo's, merken, afbeeldingen, tekst, video, gereedschappen, software, documenten, data, etc. (hierna in hun geheel "Elementen" genoemd) zijn voorbehouden. Deze Elementen zijn eigendom van MB. Deze Elementen worden kosteloos ter beschikking gesteld van Adverteerders, uitsluitend voor het gebruik van MB-Services en in het kader van een normaal gebruik van de functies. De Adverteerders verplichten zich ertoe om in geen geval de Elementen te wijzigen.

Elk gebruik van de Elementen van de Websites en van de Mobiele Websites en Apps dat niet uitdrukkelijk geautoriseerd werd veroorzaakt een schending van de auteursrechten en is een vervalsing. Het kan ook leiden tot een schending van de rechten op afbeelding, van personen of van eventuele andere rechten en voorschriften die van kracht zijn. Het kan dus de burgerlijke en/of strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de auteur inzetten.

10.2 Het is elke Adverteerder verboden te kopiëren, te wijzigen, een afgeleid werk te maken, het ontwerp of de montage om te keren of anderszins de broncode trachten te ontdekken; alle rechten met betrekking tot de Elementen te verkopen, toe te wijzen, in sublicentie te geven of over te dragen op enigerlei wijze.
Elke Adverteerder van MB-Services verplicht zich ertoe om niet :
 • gebruik te maken van MB-Services voor rekening van of ten gunste van anderen ;
 • te reproduceren, voor commerciële doeleinden of niet, van informatie of Advertenties aanwezig op de MB-Services en op de Websites, de Mobiele Websites en Apps ;
 • alle of een deel van de inhoud van de Websites, de Mobiele Websites en Apps in een derde website te integreren, met of zonder commerciële doeleinden ;
 • een robot te gebruiken, inclusief van indexering (spider of crawler), een zoek- of herstelapp van websites of andere middelen voor het ophalen of indexeren een gedeelte of de volledige inhoud van Websites, Mobiele Websites en Apps; behalve in geval van uitdrukkelijke toestemming van MB;
 • informatie te kopiëren op allerlei soorten middelen voor het reconstrueren van alle of een deel van de oorspronkelijke bestanden.

Elke reproductie, representatie, publicatie, transmissie, gebruik of wijziging, extractie, van geheel of een gedeelte van de Elementen en dit op wat voor manier dan ook, zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van MB is onwettig. Deze onwettige handelingen vallen onder de verantwoordelijkheid van de auteurs en drijgen te leiden tot gerechtelijke stappen tegen hen en in het bijzonder voor vervalsing.

10.3 De merken en logo's van MB, met inbegrip van deze van Agriaffaires en Machineryzone, evenals de merken en logo's van de MB-Partners zijn geregistreerde merken. Gehele of gedeeltelijke reproductie van deze merken en/of logo's zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van MB is verboden.

10.4 MB is de producent van de databases van de MB-Services. Bijgevolg is elke extractie en/of het hergebruik van de database(s) verboden in de zin van de artikelen L 342-1 en L 342-2 van het Wetboek van intellectuele eigendom.

10.5 MB behoudt zich het recht voor om alle wettelijke rechtsmiddelen te gebruiken tegen degenen die de in dit artikel vermelde verboden niet hebben nageleefd.

11.PERSOONSGEGEVENS


11.1 Status van MB in de zin van het Reglement Persoonsgegevens

- In het kader van het aanbieden van de MB Services (buiten services van het Multicasten van advertenties en van de Leboncoin Shop Materiaal Pro)

Het bedrijf MB Diffusion, SAS met een kapitaal van 87 000€, geregistreerd bij de RCS van Évry onder het nummer 432 552 966, met het hoofdkantoor in 91080 COURCOURONNES, 98 Allée des Champs Elysées, vertegenwoordigd door de heer Olivier Eudes-Flavier, in zijn hoedanigheid van General Manager, is verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens van de Adverteerder en van de Gebruikers die zij verzamelt in het kader van het aanbieden van de MB Services.

Als onderdeel van de uitvoering hiervan, verwerkt MB Diffusion de gegevens van de Adverteerders met het oog op het garanderen van de uitvoering hiervan, de klantenrelatie en de facturering. Ze verwerkt deze gegevens ook in het kader van haar legitieme belang de Adverteerder opnieuw te contacteren voor commerciële aanbiedingen, met statistische doeleinden, om de gebruikerservaring te verbeteren.

De gegevens verzameld in het kader hiervan zijn toegankelijk voor dienstverleners en/of Partners van MB Diffusion, waaronder MB Advertising en Schibsted Frankrijk (moederbedrijf van MB Diffusion) op basis van haar legitiem belang om administratief en technisch bijdragen tot het nastreven van boven beschreven doeleinden.

De privacy policy van MB Diffusion op gebied van persoonsgegevens is van toepassing op de relatie tussen MB Diffusion en de Adverteerder onder de voorwaarden van deze overeenkomst en is beschikbaar hier :

De Adverteerder erkent ervan kennis te hebben genomen en er informatie te vinden:

 • over de houdbaarheid van de gegevens en de gegevns van de functionaris voor gegevensbescherming,
 • teneinde zijn rechten van toegang, rectificatie, oppositie, verwijdering, beperking inzake overdraagbaarheid en om zijn toestemming tot prospectie in te trekken.

Daarnaast is MB Diffusion exclusief verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van haar Gebruikers en zal deze geen enkel persoonsgegeven overdragen van de Gebruikers aan de Adverteerder, buiten deze die de Gebruikers zelf beslissen rechtstreeks te communiceren aan de Adverteerder door het beantwoorden op deze Advertenties.

- In het kader van het aanbieden van de Muticast Services van advertenties en van de Leboncoin Shop Materiaal Pro :

In het Kader van het abonnement op de Multicast Services van advertenties en/of de Leboncoin Shop Materiaal Pro :

 • MB fungeert als een verwerkingsverantwoordelijke en verwerkt de gegevens van de Adverteerder met het oog op de uitvoering van de Multicast Services van advertenties en met name het beheer van de klantenrelatie en facturering. Ze behandelt deze gegevens ook als onderdeel van ons legitieme belang de Adverteerder opnieuw te contacteren voor commerciële aanbiedingen, met statistische doeleinden, om de gebruikerservaring te verbeteren en voor het bestrijden van fraude. MB diffusion zal eveneens fungeren als verwerkingsverantwoordelijke voor prospectie, uitgevoerd voor eigen rekening van de LBC Adverteerders waarvan de coördinaten hem worden doorgegeven door LBC France als onderdeel van haar netwerkactiviteit.
 • In het kader van de Multicast Service op de website annonces-pleinchamp.com en onder voorbehoud van het ontbreken van elke verzameling, van elke overdracht of verwerking door Pleinchamp van de gegevens van de Adverteerders, blijft MB diffusion alleen verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van de Adverteerders.
 • MB fungeert echter, in het kader van haar netwerkactiviteit, als onderaannemer voor rekening van LBC France in de volgende gevallen:
  • tijdens de prospectie van de LBC Adverteerders voor het abonneren op de Multicast Service van advertenties en/of voor het abonneren en/of het vernieuwen van de Leboncoin Shop Materieel Pro ;
  • voor het factureren en het beheer van de klantenrelatie in het kader van het aanbieden van de Leboncoin Shop Materiaal Pro ;
  • voor de overdracht van de stroom van Advertenties in het kader van de Multicast service van advertenties, met bestemming van de Website Leboncoin.
 • LBC France, geregistreerd bij de RCS van Parijs onder het ondernemingsnummer 521 724 336, met maatschappelijke zetel : 85-87 Rue du faubourg Saint Martin, 75010 Parijs, vertegenwoordigd door de heer Antoine JOUTEAU, in zijn hoedanigheid van General Manager, is verantwoordelijk voor de verwerking en het beheer van de gegevens van de Adverteerder met het oog op het verspreiden van de Advertenties van de Adverteerder en/of de creatie van de Leboncoin Shop Materiaal Pro op de Website Leboncoin. Ze behandelt deze gegevens ook als onderdeel van ons legitieme belang de Adverteerder opnieuw te contacteren voor commerciële aanbiedingen, met statistische doeleinden, om de gebruikerservaring te verbeteren en voor het bestrijden van fraude.

De gegevens verzameld in het kader van het aanbieden van Multicast Services van advertenties en van de Leboncoin Shop Materiaal Pro zijn toegankelijk voor de dienstverleners van MB Diffusion en van LBC France, waaronder Schibsted France (moederbedrijf van MB Diffusion en van LBC France) op basis van haar rechtmatig belang, administratief en technisch om de bovenstaande doelen te bereiken.

Het privacybeleid van MB Diffusion en LBC France, op gebied van persoonsgegevens zijn van toepassing op de relatie tussen MB Diffusion en LBC France en de Adverteerder onder de voorwaarden van deze overeenkomst en zijn hier toegankelijk:
- MB Diffusion
- LBC Frankrijk

De adverteerder erkent hiervan kennis te hebben genomen en er de volgende informatie te vinden:
-betreffende de houdbaarheid van deze gegevens en de gegevens van de functionaris voor gegevensbescherming,
-teneinde zijn rechten van toegang, rectificatie, oppositie, verwijdering, beperking, overdraagbaarheid ui te oefenen alsook het intrekken van zijn toestemming voor prospectie.

Daarnaast zijn MB Diffusion en LBC France uitsluitend verantwoordelijk voor de behandeling van de persoonsgegevens van hun Gebruikers en zullen deze geen enkele persoonsgegevens van hun Gebruikers overmaken aan de Adverteerder, buiten deze die de Gebruikers besluiten om zelf rechtstreeks te communiceren aan de Adverteerder door het beantwoorden van haar Advertenties.

- In het kader van de voorziening van de kant en klare Showcase-website :

In het kader van de voorziening van de kant en klare Showcase-website :

treedt MB Diffusion op als Verantwoordelijke van de behandeling voor het uitvoeren van statistische analyses via cookies opgeslagen op de kant en klare Showcase-website. Deze cookies hebben een geldigheidsduur van 13 maanden ;
De Adverteerder is verantwoordelijk voor de verwerking van alle persoonsgegevens die hij waarschijnlijk zal ontvangen van gebruikers van de kant en klare Showcase-website door het beantwoorden van deze advertenties, of die hij zou verzamelen via contactverzoeken.

De Adverteerder is als zodanig verplicht om te voldoen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen die van kracht zijn met betrekking tot de persoonsgegevens van gebruikers van de kant en klare Showcase-website die hij zou verzamelen.
De Adverteerder stemt met name in met het treffen van eventuele technische maatregelen teneinde de integriteit te behouden alsook de veiligheid, vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van gebruikers van de kant en klare Showcase-website alsook het garanderen van de beveiliging van de toegang tot opslagsystemen van deze persoonsgegevens.

De Adverteerder is op de hoogte van de verplichtingen die hij heeft als verantwoordelijke van de behandeling, met inbegrip van het respect van de rechten van de gebruikers van de kant en klare Showcase-website en in het bijzonder hun recht op toegang, verzet en correcte van de hen betreffende informatie.

De Adverteerder is aansprakelijk voor de niet-naleving van deze verplichtingen en garanties en zal MB en LBC France vrijwaren (met inbegrip van proceskosten en advocaatkosten) tegen iedere vordering, actie of de aanvraag van een autoriteit of van een derde bij elk niet-nakomen door de Adverteerder van de voorwaarden van dit artikel.

Als zodanig verbindt de Adverteerder zich ertoe om te voldoen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen die van kracht zijn met betrekking tot persoonsgegevens van gebruikers van de kant en klare Showcase-website die deze zou verzamelen.
De Adverteerder stemt er met name mee in om technische maatregelen te treffen tot behoud van de integriteit, de veiligheid, de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van de gebruikers van de kant en klare Showcase-website alsook om de beveiliging van de toegang tot opslagsystemen te garanderen van dergelijke persoonsgegevens.

De Adverteerder is op de hoogte van de verplichtingen die hij heeft als verantwoordelijke van de behandeling, met inbegrip van het respect van de rechten van de gebruikers van de kant en klare Showcase-website en in het bijzonder hun recht op toegang, verzet en correcte van de hen betreffende informatie.

De Adverteerder is verantwoordelijk voor de niet-naleving van deze verplichtingen en garanties en zal MB en LBC France vergoeden (inclusief de proceskosten en advocaatkosten) tegen iedere vordering, actie of aanvraag ingeleid door een instantie of een derde partij bij elk niet nakomen door de Adverteerder en / of zijn Mandataris van de bepalingen van dit artikel.


11.2 Status van de Adverteerder in de zin van het Reglement Persoonsgegevens

Het is gepreciseerd met alle nuttige doeleinden dat de Adverteerder verantwoordelijk zal zijn voor de verwerking van alle persoonsgegevens die zij van Gebruikers van de MB Services en/of de site leboncoin.fr waarschijnlijk zal ontvangen, via het antwoorden op deze Advertenties, of die hij zou verzamelen naar aanleiding van aanvragen voor offertes van vervoermiddelen, financiering en/of expertise.

Als zodanig verbindt de Adverteerder zich tot het respecteren van de wettelijke en reglementaire bepalingen van kracht met betrekking tot de persoonsgegevens van de Gebruikers en/of Partners van MB die het zou verzamelen.

De Adverteerder verbindt zich met name tot het inzetten van alle technische middelen om de integriteit, de veiligheid, de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van Gebruikers te behouden en om de veiligheid van de toegang tot de opslag van persoonsgegevens te garanderen.

De Adverteerder is zich bewust van zijn verplichtingen als verwerkingsverantwoordelijke en met name van het respect van de rechten van de Gebruikers en in het bijzonder hun recht op toegang, verzet en wijziging van de informatie over hen.

De Adverteerder en/of zijn Mandataris verbindt zijn verantwoordelijkheid in geval van niet-naleving van deze verplichtingen en garanties en zal MB en LBC France vergoeden (met inbegrip van proceskosten en kosten van een advocaat) tegen iedere vordering, actie of eis door een autoriteit of een derde partij bij elk niet nakomen door de Adverteerder en/of van zijn Mandataris op grond van dit artikel.

12.VERANTWOORDELIJKHEID


12.1 De verantwoordelijkheid van MB kan niet gesteld worden voor de niet-uitvoering of slechte uitvoering van de Bestelling, te wijten hetzij als gevolg van de Adverteerder, of in geval van overmacht.

12.2 MB verbindt zich om de uitvoering van alle noodzakelijke middelen ter beschikking te stellen om zo goed mogelijk de MB-Services te garanderen die ze aan de Adverteerder biedt. Behalve tegengestelde schriftelijke verbintenis, beperken de door MB verkochte prestaties zich tot MB-diensten, met uitzondering van elke andere prestatie. MB garandeert niet de resultaten verwacht door de Adverteerder als gevolg van het abonnement op deze MB-Services, met name na het publiceren van de advertenties.

MB kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het vastleggen van gegevens die zonder zijn medeweten of traceerbaarheid zouden worden gemaakt.

MB kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor onderbrekingen en veranderingen van de MB-Services en/of de Websites, de Mobiele Websites of iPhone® applicaties en voor het verlies van gegevens of informatie opgeslagen door MB ; het is aan de Adverteerder om alle voorzorgsmaatregelen te nemen om de Advertenties te behouden die ze publiceren op de Websites.

MB kan niet aansprakelijk worden gesteld, noch met name voor letsel of directe of indirecte schade, van welke aard dan ook als gevolg van het beheer, het gebruik, de exploitatie, onderbreking of storing van de Websites, de Mobiele Websites en iPhone® applicaties en/of MB-Services.

MB, zijn onderaannemers of leveranciers, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of onmogelijkheid om hun contractuele verplichtingen na te komen, in geval van :
 • overmacht,
 • onderbreking van inloggen op de Websites als gevolg van onderhoud of het bijwerken van de gepubliceerde informatie,
 • kortstondige onmogelijkheid van toegang tot de Websites als gevolg van technische problemen, ongeacht de oorsprong,
 • computeraanval of hacken, verlies, verwijdering of verbod van toegang tot het internet, tijdelijk of permanent, en voor welke reden dan ook.

De Adverteerder erkent verder dat in de toestand van de techniek en bij afwezigheid van garantie van de telecommunicatie-exploitanten, de beschikbaarheid van MB-Services en met name van de websites niet kan worden gegarandeerd.

Met het oog op de technische eisen verbonden aan de architectuur van de Websites, wordt de informatie betreffende de locatie en de statistieken betreffende de bezoeken en bekeken pagina's door bezoekers van de websites voorlopig vermeld. Deze laatste kunnen niet leiden tot het beroep doen op of het vorderen van schadeclaims van welke aard ook vanwege de Adverteerder.

Tenzij bij fraude of zware fout zullen MB, haar onderaannemers en leveranciers in geen geval gehouden zijn reparaties te volbrengen, monetair of in natura, als gevolg van fouten of weglatingen in de publicatie van een Advertentie. In het bijzonder kunnen dergelijke gebeurtenissen onder geen omstandigheden een weigering van betaling rechtvaardigen, zelfs gedeeltelijk, noch het recht openen op een Advertentie ten koste van MB, of op een compensatie.

MB behoudt zich het recht, mits 8 dagen opzegtermijn, de gehele of gedeeltelijke toegankelijkheid tot de MB-diensten en/of de Websites, de Mobiele websites of de iPhone® applicaties te onderbreken of te beëindigen, zonder aan de Adverteerder een vergoeding van welke aard dan ook hoeven te betalen. De Advertentie die hierdoor niet verspreid is, is eventueel terugbetaald aan de Adverteerder.

12.3 De verantwoordelijkheid van MB kan hier enkel worden gezocht voor bewezen fout, binnen twaalf (12) maanden na het plaatsvinden van de generator gebeurtenis en is beperkt tot het bedrag exclusief belastingen van de Services die de laatste twaalf (12) maanden door MB geïnd werden voorafgaand aan de gebeurtenis die de verantwoordelijkheid van MB genereert, alle generator gebeurtenissen en soorten schade samen.

13.OVERMACHT


Noch de Adverteerder, enerzijds, noch MB, zijn onderaannemers of leveranciers, anderzijds, kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen, niet-nakoming of andere schending van de verplichtingen die voortvloeien uit een geval van overmacht. Zullen worden beschouwd als gevallen van overmacht, deze die meestal geselecteerd worden door de jurisprudentie van de Franse rechtbanken alsmede gedeeltelijke of totale stakingen, intern of extern aan één van de partijen, aan een leverancier of onderaannemer, lock-out, blokkeringen van de middelen van transport of van levering voor welke reden dan ook, brand, storm, overstroming, waterschade, overheids- of juridische beperkingen, wettelijke of reglementaire wijzigingen van de vormen van commercialisatie, blokkering van de middelen van telecommunicatie, met inbegrip van de netwerken, en elk ander geval onafhankelijk van de wil van de Adverteerder, van MB, van zijn onderaannemers of leveranciers die de normale uitvoering van de MB-Services verhinderen.
Elke partij zal de andere partij ter kennis moeten brengen van een gebeurtenis van overmacht per aangetekende brief met ontvangstbevestiging.
In de aanwezigheid van een geval van overmacht, als de belemmering voor het normaal uitvoeren van de contractuele verplichting langer dan 1 maand duurt, zouden de partijen van rechtswege en zonder rechterlijke formaliteit van hun wederzijdse verplichtingen worden ontheven, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder dat schadevergoeding kan worden gevorderd van de in gebreke blijvende partij na het versturen van een aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging met onmiddellijke ingang.

14.WIJZIGING VAN DE AVV


Deze AVV zijn van toepassing vanaf 26 september 2018. MB behoudt het recht om te allen tijde de AVV geheel of gedeeltelijk te wijzigen. De Adverteerders wordt uitgenodigd om regelmatig de AVV te te raadplegen om op de hoogte te zijn van de veranderingen.

15.DIVERSE BEPALINGEN


Als een deel van de AVV onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar zou blijken om welke reden dan ook, zouden de betrokken bepalingen als ongeschreven worden beschouwd, zonder de geldigheid van de andere bepalingen in vraag te stellen die van toepassing blijven tussen de Adverteerders en MB. Elke vordering moet worden gericht aan de Klantendienst van MB.

16.BEVOEGDHEIDSREGELING EN TOEPASSELIJK RECHT


Deze AVV zijn onderworpen aan het Franse recht.
In het geval van een geschil met betrekking tot de interpretatie van de AVV, is het de Franse versie die prevaleert.
Elk geschil valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbank van Koophandel van Parijs zelfs in geval van hoger beroep in garantie of bij pluraliteit van verweerders, of in geval van nood- of bewarende procedure, in kortgeding of bij verzoekschrift.

Versie die van kracht is - 26 september, 2018 - MB ©.