Algemene Gebruiksvoorwaarden

WETTELIJKE INFORMATIE

De Websites Agriaffaires en Machineryzone, hierna "de Websites" genoemd bieden een service aan van plaatsing en raadpleging van kleine advertenties op Internet die respectievelijk en hoofdzakelijk bestemd zijn voor de acteurs in de landbouwsector en de bouwsector. De toegang tot de Websites, het raadplegen en het gebruik ervan is ondergeschikt aan de onvoorwaardelijke aanvaarding van de huidige Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Websites.

Voor vragen over het bedrijf, kunt u ons contacteren per e-mail.

De dienst vorderingen reageert enkel op verzoeken van openbare autoriteiten (rijkswacht, politie...).

Voor elke vraag die niet komt van openbare autoriteiten, nodigen wij u uit ons contactformulier te gebruiken door te klikken op de link : contact. U kunt uw situatie in detail uitleggen. Het speciale team zal dan alle nodige maatregelen nemen.

Voor Gerechtelijke vorderingen en het Recht op mededeling, gelieve ons het recht van mededeling (op gedateerd, ondertekend en afgestempeld briefpapier met hoofding) of de vordering (gedateerd, ondertekend en afgestempeld) over te maken met vermelding van de referentie van de advertentie, het e-mailadres van de adverteerder en / of zijn telefoonnummer als bijlage per e-mail aan contact-fr@agriaffaires.com of contact-fr@machineryzone.com (de responstijd is ongeveer acht (8) werkdagen).

De referentie van de advertentie is het getal dat verschijnt in het internetadres van de presentatiepagina van de advertentie.

Bijvoorbeeld :
http://www.agriaffaires.com/occasion/tracteur-agricole/18147256/john-deere-6630p.html. De referentie is 18147256.

Wij zullen u de gevraagde informatie zo snel mogelijk overmaken. Deze zoekopdrachten worden kosteloos uitgevoerd.

Om onze procedures te vereenvoudigen, verzoeken wij u om in uw vordering uw e-mailadres te vermelden waar wij ons antwoord kunnen overmaken.

1.DEFINITIES


Elk van de onderstaande voorwaarden zal in de huidige Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Service MB Diffusion (hierna de "AGV" genoemd) de volgende betekenis hebben :

« Advertentie » : duidt op het geheel van elementen of gegevens (visuele, tekstuele, audio, fotografische en getekende) gedeponeerd door een Klant of een Partner onder zijn exclusieve redactionele verantwoordelijkheid, met de bedoeling te kopen, te verhuren, te verkopen of een goed te zoeken dat op de Website verspreid is, de Mobiele Website en de IOS en Android Apps ;

" Adverteerder " : duidt op elke adverteerder, professional of niet professional, die Accounthouder is. Een account wordt aangeduid als 'Professional' of als 'niet Professional' op basis van het kader waarin de Adverteerder, de accounthouder, al dan niet als professional gebruik maakt van de MB Diffusion Services, en op basis van het SIRET-nummer dat al dan niet vermeld werd door de Adverteerder tijdens het aanmaken van zijn account.

 • " Professional Adverteerder " : duidt op elke professional, met name gespecialiseerd in de verkoop en/of het verhuur van goederen, Accounthouder, in het kader van zijn beroepsactiviteit (vb: concessiehouder, handelaar, transporteur, verhuurder, constructeur).
 • " Niet Professional Adverteerder " : duidt op elke natuurlijke persoon of rechtspersoon, Accounthouder, die niet als hoofdactiviteit de verkoop of verhuur van goederen heeft. (vb: een landbouwer, een onderneming van landbouwwerken, een onderneming van openbare werken, een cooperatieve vereniging voor het gebruik van landbouwmaterieel, een particulier).

« Apps» : duiden op de gratis downloadbare Android app op een Android telefoon vanaf de Google Play Store en op de geoptimaliseerde app die van de App Store van Apple gratis kan worden gedownload op een iPhone of een iPad met een a minimum, de iOS-versie 7 voor iPhone of de iOS-versie 8 voor iPad, waardoor Gebruikers en Averteerders toegang krijgen tot enkele van de MB Diffusion-Services.

" Account " : verwijst naar de persoonlijke ruimte, gecreëerd door de Adverteerder op de internetsites, om gebruik te kunnen maken van de MB Services en vanwaaruit de Adverteerder zijn Advertenties publiceert, de gepubliceerde advertenties bekijkt en Orders maakt vanaf de Website, zoals wordt beschreven in artikel 4 van de AVV. Een Account is strikt persoonlijk van de Adverteerder en mag niet worden overgedragen of toegewezen aan derden zonder de schriftelijke voorafgaande toestemming van MB Diffusion.

MB DIFFUSION : bedrijf dat de Websites Agriaffaires en MachineryZone editeert en exploiteert, evenals de Mobiele Websites en de IOS en Android Apps. MB Diffusion, SAS met een kapitaal van € 87 000, geregistreerd bij de RCS van Evry onder het nummer 432552966, en met hoofdzetel te 98 aan de Allée des Champs-Elysées 91080 - COURCOURONNES te Frankrijk

" MB Diffusion Services " : duidt op de Agriaffaires Services en/of MachineryZone Services geëxploiteerd en gecommercialiseerd door MB Diffusion, geregeld door de AGV.

" Websites " : verwijst naar de Websites geëxploiteerd door MB Diffusion toegankelijk voornamelijk vanuit de URL's Machineryzone en Agriaffaires en hun extensies, en die de Adverteerder toelaten om toegang te krijgen tot de MB Services via internet, zijn Account te creëren en er toegang tot te krijgen en van waaruit de Advertenties toegankelijk zijn en verspreid worden.

" Gebruiker " : duidt op elke bezoeker, die toegang heeft tot de MB Diffusion Services via de Websites, de Mobiele Websites en/of de Apps en die de Services consulteert die beschikbaar zijn vanaf de verschillende media.

2.VOORWERP


De AGV zijn bedoeld om de gebruiksvoorwaarden te bepalen van de MB Diffusion-Service ter beschikking van Gebruikers en Adverteerders via de Websites, de Mobiele Sites en de Apps.
De voorwaarden van abonnement door Adverteerders op MB Diffusion-Service zijn vastgelegd in de Algemene Verkoopsvoorwaarden.

3.AANVAARDING


Elke Gebruiker - elke Adverteerder verklaart via de toegang tot en het gebruik van de MB Diffusion Service, vanaf de Websites, de Mobiele Sites en/of de Apps, kennis te hebben genomen van de huidige Algemene Gebruiksvoorwaarden en ze uitdrukkelijk te accepteren zonder reserve en/of wijziging van welke aard dan ook. Deze AGV zijn dus volledig tegenstelbaar aan Gebruikers en Adverteerders.

4.GEBRUIK VAN DE SERVICE


4.1 Beschrijving van de MB Diffusion-Services : Algemene regels

Elke Gebruiker - elke Adverteerder verklaart te werden geïnformeerd over het feit dat om toegang te krijgen tot de MB Diffusion Services men een internettoegang moet hebben onderschreven bij de leverancier van zijn keuze, en dat de kosten ter zijner laste zijn. Bovendien erkent hij dat :

 • De transmissiebetrouwbaarheid willekeurig is met name vanwege de heterogeniteit van netwerken en infrastructuur waarop zij draaien en in het bijzonder doordat storingen of verzadiging kan optreden ;
 • Het behoort tot de Adverteerder om de maatregelen te nemen die hij nodig acht om de veiligheid van de uitrusting, de eigen gegevens, software of andere waarborgen te garanderen, in het bijzonder tegen contaminatie door virussen en / of poging tot binnendringen, waarvan hij slachtoffer kan zijn ;
 • Elk apparaat dat is aangesloten op de Website is en blijft onder de verantwoordelijkheid van de Adverteerder. De verantwoordelijkheid van MB DIFFUSION zal niet kunnen worden gezocht voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen voorkomen door hun verbinding met de website.

De Adverteerder gaat ermee akkoord, in voorkomend geval, de vertrouwelijkheid van Logins tot zijn rekening te respecteren en te handhaven en erkent uitdrukkelijk dat elk inloggen op zijn account alsook elke data-overdracht vanaf zijn Account geacht zal worden te zijn gemaakt door de Adverteerder.

Elk verlies, misbruik of gebruik van de Logins en de mogelijke gevolgen daarvan zijn uitsluitend en volledig de verantwoordelijkheid van de Adverteerder.

De Adverteerder stemt ermee in en begrijpt dat om technische redenen, de Advertentie niet ogenblikkelijk zal gepubliceerd worden nadat deze op de Website werd gedeponeerd, de Mobiele Sites en de Apps.

De Adverteerder wordt ervan op de hoogte gebracht dat hij door plaatsing van zijn Advertentie op de website waarschijnlijk door elke Gebruiker en / of Adverteerder op sociale netwerken Facebook en Google + kan wordt gedeeld, via de relevante deelknoppen geïntegreerd in de pagina's.

Alle gepubliceerde Advertenties zal worden verspreid op de Website, de Mobiele Site en de Applicaties.

Elke Adverteerder wordt geïnformeerd over het feit dat MB DIFFUSION, zijn moedermaatschappij en zijn filialen Advertentie services kunnen publiceren die gericht zijn op een of meerdere categorieën van plaatsing, waaronder de leboncoin service. Elke adverteerder gaat ermee akkoord dat MB DIFFUSION, de moedermaatschappij en / of zijn filialen zijn advertenties kan verspreiden op deze speciale services, binnen hun levensduur of tot hun verwijdering.

4.2 Beschrijving van de Services

4.2.1 De functies aangeboden door MB Diffusion aan de Gebruikers en aan de Adverteerders variëren in functie van :

 • de kwaliteit "Professional" of "Niet Professional" van de Adverteerder
 • van het al dan niet inloggen op hun Account door de Adverteerders
 • van de gebruikte communicatie-ondersteuning (Website, Mobiele Site of Apps)
 • het land van waaruit de Gebruiker en/of de Adverteerder inlogt en/of ingeschreven is.

4.2.2 De functionaliteiten aangeboden door MB Diffusion

 • De raadpleging van de verspreide Advertenties
 • Het in contact stellen met de Adverteerders
 • De mogelijkheid om de advertentie te delen
 • Een probleem melden
 • Het toevoegen aan de selectie van de advertentie
 • Het uitprinten van de advertentie
 • Het bewaren van mijn zoeken
 • Het linken met onze partners: transport, expertise & financiering
 • De raadpleging van de kalender van de openbare verkoop
 • Het indienen van de advertentie
 • De lijst van mijn Advertenties
 • Toegang tot prijstendenzen via de Observatiepost voor prijzen
 • Abonneren op betalende publicatie-opties
 • De wijziging van de advertentie
 • De herpublicatie van de advertentie
 • De verwijdering van de advertentie
 • Het offline plaatsen van de advertentie
 • Historiek van de opties
 • Historiek & aankoop van credits
 • Historiek van de opties en het opzetten van automatische regels
 • Statistieken
 • De toegang tot "mijn zoeken / alerten".
 • Toegang tot de ontvangen berichten
 • Mijn facturen
 • Mijn orders
 • Toegang tot nuttige documenten
 • Accountinstellingen
 • Mijn profiel
 • Toegang tot de Observatiepost voor prijzen
 • Het instellen van de invoer van advertenties
 • Instellen van multicast-platformen
 • Het creeren en beheren van uitprintbare catalogi
 • Lay-out magazines
 • Het creeren en beheren van de reclame « traffikeo »
 • Het beheer van zijn " kant en klare website "
 • De ruilbeurs

5.MODERATIE VAN ADVERTENTIES


5.1 De verwijdering van illegale Advertenties

MB DIFFUSION behoudt zich het recht tot verwijderen, zonder voorafgaande kennisgeving of schadevergoeding, noch recht op restitutie van elke Advertentie die niet zou voldoen aan de regels van verspreiding van de MB Diffusion-Services en/of die afbreuk zou kunnen doen aan de rechten van een derde partij.

5.2 Melding van misbruik

Het is elke Gebruiker toegestaan om beledigende inhoud te signaleren vanaf de Websites, de Mobiele Sites en/of de Apps door te klikken op de links gesitueerd op elke pagina van Advertenties:
 • "een probleem melden"
 • "het voorkomen van fraude"

6.VERANTWOORDELIJKHEID EN GARANTIES


6.1 Verbintenissen van de Adverteerder

De Adverteerder garandeert het behoudt van alle rechten (met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten) of alle noodzakelijke bevoegdheden te hebben bekomen tot de publicatie van zijn Advertentie.

De Adverteerder garandeert dat de Advertentie niet strijdig is met de voorschriften die van kracht zijn (met name met betrekking tot reclame, mededinging, bevordering van de verkoop, het gebruik van persoonsgegevens, het verbod op het commercialiseren van sommige goederen of diensten), of rechten van anderen (waaronder rechten van intellectuele eigendom en de rechten van persoonlijkheid) en dat deze geen lasterlijke of schadelijke berichten aan derde partijen bevat.

De Adverteerder stemt dus in dat de Advertentie :

 • geen hyperlinks bevat die de Gebruikers omleidt naar Websites beheerd door derden aan MB Diffusion
 • geen valse, misleidende informatie bevat of van nature die de Gebruikers omleiden
 • geen lasterlijke meldingen maakt of van nature die de belangen en/of het imago van MB DIFFUSION aantast of van elke derde partij
 • geen inhoud bevat die de rechten van intellectuele eigendom van derden aantast
 • geen promotionele of publicitaire inhoud bevat met betrekking tot de activiteit van de Adverteerder. Inderdaad, een Advertentie is bedoeld om een goed te promoten en is geen reclamemedium.

8.2. De Adverteerder verbindt zich ertoe om in de Advertenties enkel goederen aan te bieden die beschikbaar zijn en die in zijn bezit zijn. De Adverteerder gaat ermee akkoord, in geval van onbeschikbaarheid van het goed, om zo spoedig mogelijk de Advertentie van de Services van MB Diffusion in te trekken.

De Adverteerder verklaart de omvang van de verspreiding van Websites te kennen, van mobiele Sites en Apps en alle voorzorgen te hebben genomen om de wetgeving van kracht in het land van waaruit hij de site raadpleegt te respecteren en MB DIFFUSION te ontheffen van alle verantwoordelijkheden in dit opzicht .

In deze context verklaart en erkent de Adverteerder dat hij de enige verantwoordelijke is voor de inhoud van Advertenties die hij publiceert en beschikbaar stelt aan de Gebruikers, evenals voor alle documenten en gegevens die hij bezorgt aan de Gebruikers.

De Adverteerders neemt de volledige redactionele verantwoordelijkheid voor de inhoud van Advertenties die deze publiceert.

Bijgevolg ontheft de Adverteerder MB DIFFUSION, zijn onderaannemers en leveranciers van elke aansprakelijkheid, hen garanderend tegen elk verhaal of optreden in verband met de Advertentie die tegen hen door derden kan worden gebracht en zal alle schade, kosten en uitgaven dragen waartoe deze kan worden veroordeeld of tegen hen zou worden gelegd door een vaststellingsovereenkomst door hen ondertekend met de derde partij. Dit ondanks enige schade waarop MB DIFFUSION, zijn onderaannemers en leveranciers aanspraak zouden kunnen maken voor schadelijke feiten van de Adverteerder.

Door het indienen van een Advertentie erkent en aanvaardt elke Adverteerder dat MB DIFFUSION op elk moment kan beslissen tot het verwijderen of weigeren, zonder compensatie of terugbetaling van de bedragen die zijn aangegaan door de Adverteerder met het oog op het indienen of op het onderschrijven voor Publicatie-opties, van een Advertentie die zou indruisen tegen het Franse recht, het Validatiehandvest van de MB DIFFUSION Services die zijn ingesteld door MB DIFFUSION en/of negatieve gevolgen kan hebben voor de rechten van derden.

De Advertentie zal worden gepubliceerd binnen een maximale periode van tweeënzeventig (72) uur nadat het is ingediend, of na ontvangst van betaling voor online Orders.

De Adverteerder erkent dat zijn Advertentie kan worden verwijderd of in wachtstand geplaatst door MB Diffusion zonder dat deze aanspraak zal kunnen maken op enige financiële compensatie.

De duur en de modaliteiten van de publicatie van "Verkoopsadvertenties" is afhankelijk van de kwaliteit van de Adverteerder :

 • De Niet Professionals Adverteerders zullen elke twee (2) maanden vanaf de datum van de eerste verspreiding van hun advertentie, een bevestiging e-mail ontvangen om te controleren of het goed nog steeds beschikbaar is voor verkoop. Deze bevestiging door de Adverteerder maakt gratis verlengen van de publicatie van de Advertentie mogelijk voor een periode van 2 maanden binnen de termijn van één (1) jaar, of binnen de limiet van 2, 6 of 12 maanden voor de categorieën "Stro en voeder", "Voeders", "Dieren (rundvee)" en "Overige dieren-voeders", of binnen de limiet van 2 of 6 maanden voor de categorieën"professionele servicecontractanten" en "eenmalige dienstverlening landbouwers".
 • De Professionals Adverteerders zullen elke twee (2) maanden vanaf de datum van de eerste verspreiding van hun Advertentie een bevestiging e-mail ontvangen om te verifiëren of het goed nog steeds beschikbaar is voor verkoop. Deze bevestiging door de Adverteerder maakt verlenging mogelijk van het publiceren van de advertentie voor een periode van 2 maanden zonder tijdslimiet. De verlenging van twee (2) maanden van de publicatie van de advertentie is betalend voor Professionals Adverteerder zonder abonnement op een Pack.

In geval na het verstrijken van de termijn van 2 maanden er geen bevestiging is en / of in geval van niet-vernieuwing van de Advertentie, zal de Advertentie worden verwijderd van de websites Agriaffaires en Machineryzone, alsook van de Mobiele Websites en IOS en Android-apps.

De Adverteerder stemt, in geval van verkoop van het voorgestelde goed tijdens de publicatieperiode, ermee in de Advertentie zo snel mogelijk te verwijderen.

De Adverteerder stemt er eveneens mee in dat zijn Account geen :

 • verplichte onjuiste en / of misleidende informatie bevat
 • informatie bevat die de rechten van een derde partij benadeelt

In dit kader verklaart en erkent de Accounthouder dat hij als enige verantwoordelijk is voor de opgegeven informatie bij het aanmaken van zijn Account.

Door het creëren van een Account, erkent en aanvaardt iedere houder dat MB DIFFUSION op elk moment en zonder vergoeding of het recht op terugbetaling van de bedragen die door de Adverteerder werd gemaakt, een Account kan verwijderen die in strijd is met de Franse wet en / of het Handvest van validatie dat door MB DIFFUSION werd opgesteld.

6.2 Verantwoordelijkheid en verplichtingen van MB Diffusion

Als host is MB DIFFUSION onderworpen aan een regime van verminderde aansprakelijkheid voorzien door artikelen 6.I.2. en volgende van de wet nº2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie.

MB DIFFUSION zal daarom in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van Advertenties gepubliceerd door Adverteerders en geeft geen enkele garantie, uitdrukkelijk of impliciet, in dit opzicht.

MB DIFFUSION is een derde met betrekking tot de correspondentie en relaties tussen de Adverteerders en Gebruikers, en sluit daarmee elke aansprakelijkheid in dit opzicht uit.

6.3 Beperking van aansprakelijkheid

MB DIFFUSION verbindt zich om alle nodige middelen te implementeren om zo goed mogelijk te zorgen voor de aflevering van de Service aan Gebruikers en Adverteerders.

MB DIFFUSION aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor:

 • onderbrekingen, storingen, wijzigingen en slecht functioneren van de Service ongeacht het gebruikte communicatiemiddel en ongeacht de oorsprong en de herkomst,
 • verlies van gegevens of informatie opgeslagen door MB DIFFUSION. Het is aan de Adverteerders om alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de Advertenties te bewaren die zij via de Service publiceren,
 • bij tijdelijke onmogelijkheid van toegang tot de Website en/of de Apps wegens technische problemen ongeacht de oorsprong en herkomst,
 • bij directe of indirecte schade toegebracht aan de Gebruiker of de Adverteerder, ongeacht aard, als gevolg van de inhoud van de Advertenties en/of de toegang, het beheer, het gebruik, de exploitatie, de disfunctie en/of onderbreking van de Service,
 • bij abnormaal gebruik of onwettig gebruik van de Service door elke Gebruiker of Adverteerder,
 • bij aanvallen of hacken, verlies, verwijdering of verbod, tijdelijk of permanent, en om welke reden dan ook, van toegang tot het Internet.

De verantwoordelijkheid van MB DIFFUSION kan kan alleen worden aangewend voor directe schade geleden door de Adverteerder, als gevolg van een schending van de contractuele verplichtingen zoals hierin gedefinieerd. De Gebruiker - de Adverteerder doet dus afstand om herstel te vragen aan MB DIFFUSION in welke hoedanigheid dan ook voor indirecte schade, zoals winstderving, verlies van opportuniteit, commerciële of financiële verliezen, de gestegen vaste kosten of verliezen die voortvloeien uit of het gevolg zijn daarvan.

Elke Gebruiker en Adverteerder is dan alleen verantwoordelijk voor schade aan derden en de gevolgen van de acties of claims die daaruit kunnen voortvloeien. De Gebruiker doet tevens afstand van alle verhaal tegenover MB DIFFUSION in het geval van vervolging door een derde partij tegen hem te wijten aan het gebruik en / of onrechtmatig gebruik van de Service, in geval van verlies door een Gebruiker of Adverteerder van zijn paswoord of in geval van identiteitsfraude.

7.INTELLECTUELE EIGENDOM


7.1 Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals met name auteursrechten, naburige rechten, merkrechten, rechten van de database producenten) die zowel de structuur als de inhoud van de Websites, de Mobiele sites en Apps betreffen inclusief afbeeldingen, geluid, video's, foto's, logo's, merken, grafieken, tekst, video, gereedschappen, software, documenten, data, etc. (hierna in hun geheel "Elementen" genoemd) zijn voorbehouden. Deze Elementen zijn eigendom van MB DIFFUSION. Deze Elementen worden kosteloos ter beschikking gesteld van de Gebruikers en Adverteerders, uitsluitend voor het gebruik van de Service en in het kader van een normaal gebruik van de functies. De Gebruikers en de Adverteerders verbinden zich ertoe de Elementen op geen enkele wijze te wijzigen.

Elk niet uitdrukkelijk toegestaan gebruik van de Elementen van de Website en van de Apps resulteert in een schending van het auteursrecht en vormt een vervalsing. Het kan ook leiden tot een schending van de rechten op afbeelding, van de persoonsrechten of van eventuele andere rechten en voorschriften die van kracht zijn. Het kan met zich brengen dat de burgerlijke en/of strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de auteur wordt opgelopen.

7.2 Het is elke Gebruiker en Adverteerder verboden te kopiëren, te wijzigen, een afgeleid werk te maken, het ontwerp of de montage om te keren of op elke andere manier de broncode trachten te ontdekken; alle rechten met betrekking tot de Elementen te verkopen, toe te wijzen, in sublicentie te geven of over te dragen op enigerlei wijze.

Alle Gebruikers en Adverteerders van de Service verbinden zich ertoe:

 • de Service niet te gebruiken of te bevragen namens of ten behoeve van anderen ;
 • geen extractie te doen voor commerciële doeleinden of niet, door permanente of tijdelijke overdracht, van het geheel of gedeeltelijk, kwalitatief of kwantitatief substantieel, van alle of een deel van de informatie of de Advertenties aanwezig op de Service en op de Website en de Apps, met welke middelen en in welke vorm dan ook, met inbegrip van gebruiks- en consultatiedoeleinden, met inbegrip van een door MB Diffusion ongeoorloofde media en/of methode (s) ;
 • niet te reproduceren op elk ander medium, voor commerciële doeleinden of niet, alle of een deel van de informatie of huidige Advertentie(s) op de Service en op de Website en Apps waardoor alle of een deel van de originele bestanden worden gereconstrueerd ;
 • geen robot te gebruiken, met name ter exploratie (spider), een zoektoepassing of recuperatie van websites of elk ander middel dat toelaat een deel van de inhoud van de Website en de Apps te recupereren of te indexeren, behalve in gevallen waar MB Diffusion uitdrukkelijk toelating geeft ;
 • geen informatie te copieren op elk medium van ongeacht welke aard dat toe zou laten de originele bestanden geheel of gedeeltelijk te reconstrueren ;
Elke reproductie, representatie, bewaring, publicatie, transmissie, gebruik, wijziging, extractie, van geheel of een gedeelte van de Elementen en dit op wat voor manier dan ook, zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van MB DIFFUSION is onwettig. Deze onwettige handelingen vallen onder de verantwoordelijkheid van de auteurs ervan en dreigen te leiden tot gerechtelijke stappen tegen hen, in het bijzonder voor vervalsing.

7.3 De merken en logo's van MB Diffusion, met name deze van Agriaffaires en Machineryzone, evenals de merken en logo's van de partners van MB DIFFUSION zijn geregistreerde merken. Gehele of gedeeltelijke reproductie van deze merken en / of logo's zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van MB DIFFUSION is verboden.

7,4 MB DIFFUSION is producent van de databases van de Service. Bijgevolg is elke extractie en / of het hergebruik van de database(s) verboden in de zin van de artikelen L 342-1 en L 342-2 van het Wetboek van intellectuele eigendom.

7.5 MB DIFFUSION behoudt zich het recht voor om alle wettelijke rechtsmiddelen te gebruiken tegen degenen die de in dit artikel vermelde verboden niet zouden hebben nageleefd.

7.6 Hyperlinks

7.6.1 Links vanaf de Service

De Service kan hyperlinks bevatten naar websites beheerd door derden. Deze links worden eenvoudigweg ter informatie aangeboden.

MB DIFFUSION heeft geen enkel zeggenschap over deze websites en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de toegang, de inhoud of het gebruik van deze sites, evenals de schade die kan voortvloeien uit de raadpleging van informatie op deze sites.

Het besluit tot het activeren van deze links is de volledige verantwoordelijkheid van de Gebruiker.

7.6.2 De links naar de Service

Er kan geen enkele hypertekstlink worden gecreerd naar de Service zonder het voorafgaand en uitdrukkelijk akkoord van MB DIFFUSION.

Als een internetgebruiker of een rechtspersoon een hypertekstlink wenst te creëren naar de Service, en dit ongeacht het medium, moet hij eerst contact opnemen met MB DIFFUSION via e-mail.

Elk uitblijven van antwoord vanwege MB DIFFUSION moet worden geïnterpreteerd als een weigering.

7.7 De inhoud van de geplaatste Advertenties behoort toe aan de Adverteerders, door het plaatsen van Advertenties op de Website, erkent de Adverteerder evenwel:
 • aan MB DIFFUSION het recht op niet exclusieve, overdraagbare, sublicentieerbare, gratis, exploitatie voor de hele wereld op (i) alle inhoud van Advertenties, met inbegrip van de foto's, teksten, video's, illustraties, merken, logo's, titels (hierna de "Inhoud"), naargelang ze worden gepubliceerd op de Website alsook (ii) een licentie op alle intellectuele eigendom met betrekking tot de Inhoud, met inbegrip van auteursrechten op de elementen die worden gebruikt in de Advertentie, zoals de foto's, teksten, video's, tekeningen, illustraties, geluidselementen voor de gehele wettelijke duur van de intellectuele eigendomsrechten, en voor de hele wereld.

  De aldus verleende rechten omvatten het recht om te reproduceren, te vertegenwoordigen, te verspreiden, aan te passen, te wijzigen, afgeleide werken te maken, alle of een deel van de Inhoud te vertalen via alle processen, in welke vorm dan ook en op alle media (digitaal, gedrukt...) bekend of onbekend op dit tijdstip, als onderdeel van de Service of in verband met de activiteit van MB DIFFUSION, en dit met of zonder commerciële doeleinden met inbegrip van reclamedoeleinden, alsmede in het kader van een verspreiding op de sociale netwerken waarop MB Diffusion aanwezig is en met inbegrip van Facebook pagina's, Instagram, Google + en Twitter van MB Diffusion.

  Met name de foto's van de Advertenties kunnen worden gereproduceerd en geïntegreerd in reclameformat verspreid op Internet, uitsluitend in relatie tot de geplaatste Advertentie.

  De Adverteerder verleent zijn toestemming tot het hernemen van de Advertentie en de Inhoud ervan op de sociale netwerken met name Facebook, Instagram, Google + en Twitter. De adverteerder bevestigt hierdoor de algemene gebruiksvoorwaarden te hebben gelezen van de Facebook-, Instagram-, Google+- en Twittersites en akkoord te gaan met de voorwaarden, met name op het gebied van hergebruik van de Inhoud en van de persoonsgegevens.

  Onder deze licentie heeft MB DIFFUSION het recht, zonder dat dit een verplichting tot handeling inhoudt, zich te verzetten tegen de reproductie en het gebruik door onbevoegden dan de verspreide Advertenties op de Website en van de Inhoud ervan.

 • aan de Gebruikers het niet-exclusieve recht tot toegang tot de Inhoud via de Service en tot gebruik en vertegenwoordiging van de Inhoud zoals toegestaan door de functionaliteit van de Service en dit wereldwijd.

8.PERSOONSGEGEVENS EN COOKIES


Voor meer informatie over de manier waarop uw informatie wordt verzameld en gebruikt door MB in het kader van het aanbieden van MB-Services dient men de volgende pagina te consulteren "Privacy-beleid". De pagina "Privacy-beleid" is een integraal onderdeel van deze AGV.

9.WIJZIGING VAN DE MB DIFFUSION SERVICES EN VAN DE AGV


9.1 MB DIFFUSION behoudt zich het recht voor om te allen tijde de toegang te wijzigen of te onderbreken tot alle of een deel van de Service en/of de Website of Apps.

9.2 MB DIFFUSION behoudt zich het recht voor te allen tijde alle of een deel van de AGV te wijzigen. De Gebruikers en de Adverteerders worden verzocht om regelmatig deze AGV te consulteren om kennis te nemen van eventuele wijzigingen. Het gebruik van de Site door de Gebruikers en de Adverteerders betekent aanvaarding door deze laatsten van de wijzigingen aangebracht in de AGV.

10.DIVERSE BEPALINGEN


Als een deel van de AGV onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar zou blijken om welke reden dan ook, zouden de betrokken bepalingen ongeschreven worden beschouwd, zonder de geldigheid van de andere bepalingen in vraag te stellen die van toepassing blijven tussen Adverteerders en MB DIFFUSION. Deze AGV worden beheerst door het Franse recht. Elk geschil valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Handelsrechtbank van PARIJS, zelfs in geval van beroep op garantie of bij pluraliteit van verweerders, of in geval van nood- of beschermende procedure in kort geding of op verzoekschrift.

Versie die van kracht is - 26 september, 2018 - MB ©.